Tarieven

In de onderstaande tabel treft u de categorieën, de prijzen met de bijbehorende codes en omschrijving aan, die per 1 januari 2017 gelden.
De tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorg autoriteit.

Consultatie en diagnostiek

 • C11 – Periodieke controle – € 20,44
 • C13 – Probleemgericht consult – € 20,44
 • C22 – Schriftelijke medische anamnese – € 20,44
 • C28 – Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelpan – € 95,81

Preventieve mondzorg

 • M01 – Preventieve voorlichting en/of instructie (per 5 minuten) – € 12,06
 • M02 – Consult voor evaluatie van preventie (per 5 minuten) – € 12,06
 • M03 – Gebitsreiniging (per 5 minuten) – € 12,06
 • M10 – Fluoridebehandeling methode 1 – € 26,89
 • M20 – Fluoridebehandeling methode 2 – € 21,51
 • A15 – Oppervlakteverdoving – € 6,99
 • A10 – Geleidings- en/of infiltratieverdoving – € 13,45

Tandvleesbehandelingen

 • T11 – Onderzoek tandvlees met pocketstatus – € 142,53
 • T12 – Onderzoek tandvlees met parodontiumstatus – € 155,98
 • T22 – Grondig reinigen per element – € 21,51
 • T31 – Herbeoordeling met pocketstatus – € 83,37
 • T32 – Herbeoordeling met parodontiumstatus – € 96,81
 • T33 – Uitgebreid bespreken vervolgtraject – € 43,03
 • T52 – Kort consult nazorg – € 56,48
 • T54 – Standaard consult nazorg – € 81,75
 • T56 – Uitgebreid consult nazorg – € 108,65
 • T60 – Evaluatie-onderzoek met pocketstatus – € 142,53
 • T61 – Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus – € 155,98
 • T91 – Pocketregistratie – € 32,72
 • T92 – Parodontiumregistratie – € 64,54
 • T93 – Bacteriologisch onderzoek* – € 37,65
 • T94 – Behandeling abces – € 72,61
 • T57 – Toepassing medicament – € 58,79

Nazorg implantologie

 • J60 – Specifiek consult nazorg implantologie – € 50,53
 • J61 – Uitgebreid consult nazorg implantologie – € 82,68
 • C90 – Niet nagekomen afspraak – € 35,00

* prestatie exclusief techniekkosten, dit bedraagt in de meeste gevallen € 79,50

Aanvullende informatie

 • Deze standaard prijzenlijst gaat in per 1 januari 2017, prijswijzigingen voorbehouden
 • Er zijn geen prijsafspraken of contracten met verzekeraars
 • Een behandeling kan uit meerdere prestaties bestaan
 • Op de prestaties gelden de algemene voorwaarden
 • Voor meer informatie omtrent de prijsvorming binnen de mondzorg verwijs ik u naar de site van de NZa